״תלמוד בבלי מסייע בשיפור החשיבה של האדם״

נכתב ע״י: רבינה ורב אשי

התלמוד הבבלי הוא חיבור שבו מסוכמת הגותם ההלכתית והאגדית המרכזית של האמוראים – חכמי ישראל בתקופה שלאחר חתימת המשנה שהתגוררו בבבל ובארץ ישראל. הגות זו נכתבה בעיקרה כפרשנות על דברי דורות קודמים של חכמים, בפרט על המשנה ועל הברייתות.

חדש באתר

ספר מוסר

ותראה אם תתבונן בהווה ברוב העולם, כי רוב אנשי השכל המהיר, והפקחים החריפים ישימו רוב התבוננם והסתכלותם בדקות החכמות ועומק העיונים, איש איש נטית שכלו וחשקו הטבעי.

הוספה לסל
הוספה לסל

מסכת פסחים

65
עיון קצר
הוספה לסל

Life Giant

95
עיון קצר
הוספה לסל

Blue Drama

110
עיון קצר
הוספה לסל

Red is Merah

120
עיון קצר
הוספה לסל

Laju ke Depan

95
עיון קצר
הוספה לסל

Shadow of Eye

90
עיון קצר
הוספה לסל

Lavendar Honey

80
עיון קצר
הוספה לסל

Blood Repair

50
עיון קצר
הוספה לסל

The Wonder Years

100
עיון קצר

ראשית חכמה

ראשית חכמה הינו ספר מוסר שחובר על ידי המקובל רבי אליהו הכהן דוידאש והיה חביב על תלמידי הבעל שם טוב.

אדמו"ר הזקן הזהיר את חסידיו ללמוד בספר זה, ואף הזהיר שמי שלא ילמוד בספר זה לא ילמדו עמו דא"ח.

מחבר: רבי אליהו דה וידאש

מוצרים מובילים

הוספה לסל
הוספה לסל

מסכת פסחים

65
עיון קצר
הוספה לסל

Life Giant

95
עיון קצר
הוספה לסל

Blue Drama

110
עיון קצר
הוספה לסל

Red is Merah

120
עיון קצר
הוספה לסל

Laju ke Depan

95
עיון קצר
הוספה לסל

Shadow of Eye

90
עיון קצר
הוספה לסל

Lavendar Honey

80
עיון קצר
הוספה לסל

Blood Repair

50
עיון קצר
הוספה לסל

The Wonder Years

100
עיון קצר

פניני הלכה

אקטואליה, שבת, הלכה

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters.

הוספה לסל

מסכת ברכות

75
עיון קצר
הוספה לסל
הוספה לסל
הוספה לסל

מסכת ברכות

75
עיון קצר
הוספה לסל
הוספה לסל

הנצפים ביותר

הרשם לניוזלטר

התעדכן בספרים חדשים

Newsletter Signup